Belangrijke mededeling
rela publishing;klik hier voor welkomspagina

 

2 oktober 2014

Geachte relaties, Wij willen graag het volgende onder uw aandacht brengen:

Het bestuur van de stichting Spagaat heeft besloten per onmiddellijke ingang haar voorzitter Carlo Korf te schorsen. Dat betekent dat hij per onmiddellijke ingang geen overeenkomsten aan mag gaan of andere handelingen verrichten uit naam van onze stichting. Deze schorsing is tot nader orde en hangend verder onderzoek naar en beraad over zijn en ons functioneren.

met vriendelijke groet

Vincent Overvelde secretaris stichting Spagaat

Joep Zander penningmeester stichting Spagaat

0570621784

info@relapublishing.nl

genoemde redenen voor schorsing: Bestuurslid/Bestuur geen deelgenoot gemaakt van contract met Rob van Altena waarmee de stichting betrokken lijkt in een overeenkomst.

Geen begrijpelijke tijdige (maandag en dinsdag voorafgaand aan het overlijden van Rob) uitleg gegeven van het feit dat Korf een prive-overschrijving zou ontvangen van Rob voor archiefwerkzaamheden, iets wat hij elders overigens een legaat noemt. Voor de buitenwereld is het archiefbeheer verweven geraakt met Spagaat en zelf haalt Korf een en ander ook nogal door elkaar zonder een keuze te maken.

Hiermee geven we slechts de belangrijkste punten aan. Samenvattend: niet transparant en wel eigenmachtig werken. Daarbij zij aangetekend dat Joep wel op de hoogte werd gebracht van het contract toen het al getekend was. Verder valt denk ik ook van Korf s kant goed te zien dat er geen goede overlegsfeer meer bestaat.

update: De heer Korf is inmiddels (december 2016) ontslagen als voorzitter. Hij heeft tegen dit ontslag bezwaar aangetekend bij de Kamer van Koophandel. In de tussentijd hebben de werkzaamheden van de stichting zo goed als geen voortgang kunnen vinden. Wij bieden ons publiek daarvoor excuses aan.

Aanvankelijk was het de bedoeling de Stichting op te heffen. Dat leek echter geen enkel probleem op te lossen.

Joep Zander
Logo Beeldrecht Last Updated http://joepzander.nlrela/drieluik.htm : zie ook de andere pagina's