Belangrijke mededeling
rela publishing;klik hier voor welkomspagina

 

3 oktober 2017

Geachte relaties, Wij willen graag het volgende onder uw aandacht brengen:

Het bestuur van de stichting Spagaat heeft in 2014 besloten haar voorzitter C.K te ontslaan na een aanvankelijke schorsing. Joep Zander genoemde redenen voor schorsing/ontslag: Bestuurslid/Bestuur geen deelgenoot gemaakt van contract met Rob van Altena waarmee de stichting betrokken lijkt in een overeenkomst.

Geen begrijpelijke tijdige (maandag en dinsdag voorafgaand aan het overlijden van Rob) uitleg gegeven van het feit dat K een prive-overschrijving zou ontvangen van Rob voor archiefwerkzaamheden, iets wat hij elders overigens een legaat noemt. Voor de buitenwereld is het archiefbeheer verweven geraakt met Spagaat en zelf haalt K een en ander ook nogal door elkaar zonder een keuze te maken.

Hiermee geven we slechts de belangrijkste punten aan. Samenvattend: niet transparant en wel eigenmachtig werken. Daarbij zij aangetekend dat Joep Zander wel op de hoogte werd gebracht van het contract toen het al getekend was. Verder valt denk ik ook van K's kant goed te zien dat er geen goede overlegsfeer meer bestaat.

update: De heer K is inmiddels (december 2016) ontslagen als voorzitter. Dit is inmiddels ( oktober 2017) in een procedure bevestigd. Aanvankelijk was het de bedoeling de Stichting op te heffen. Dat leek echter geen enkel probleem op te lossen.

Joep Zander
Logo Beeldrecht Last Updated http://joepzander.nlrela/drieluik.htm : zie ook de andere pagina's